Hierarkiet

Eller jordens indre styre som det også kaldes, består af mestre med forskellige kvaliteter. De formidler og transformerer energierne fra Shamballa. De fleste mestre påvirker udvalgte individer ved starten af deres inkarnationcyklus. Disse ca. 8500 individer får dermed deres cyklus opgave og en gruppe at udføre den i samarbejde med.

Individerne har ofte en indre uro og synes, at de skal udføre et eller andet - men ved ikke hvad. Når individet finder sit ophav og hvilken mester og opgave det er tilknyttet, får det en indre ro, et mål og en samhørighed. Hvis et individ møder et andet individ, får det en oplevelse af, at det forstår dets tankegang.

Der kan inddeles i 3 grupperinger. En gruppe med alle ca. 8500 individer, en delgruppe af individer inden for samme mestergruppe (se Hierarki oversigt) og en delgruppe af individer påvirket af samme mester. Individer i den sidste gruppe oplever, at de samme opgave, men forskellige måder at bidrage på ud fra deres erfaringer.

Forfattet af Steen Børsting Jensen, Mors 2008.

Hierarki oversigt

Esoterisk videnskab

Jordens oplyste sjæle

Visdommens mestre

Stjerneporten

Mester billeder


Hierarkiets historie

Shamanen på Mors